ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 2021

Ξεκινούν από Τρίτη 2/3/21 έως Σάββατο 20/3/21 οι αιτήσεις υποψήφιων στελεχών - ομαδαρχών.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε χειρόγραφα την αντίστοιχη αίτηση, αφού την κατεβάσετε και εκτυπώσετε και αποστείλετέ την στο [email protected] μαζί με:

1. Επισυνημμένη φωτογραφία.

2. Πρόσφατη (από 1/2/21και μετά) ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο ή γενικό γιατρό.

3.Φωτοτυπία Α.Δ.Τ. (ταυτότητα) ή διαβατήριο μπρος - πίσω.

 

Η προσωπική συνέντευξη κάθε υποψήφιου στελέχους / ομαδάρχη θα γίνει μετά από δική μας επικοινωνία, αφού αποστείλετε την παρακάτω αίτηση και δικαιολογητικά. 
Παιδικές κατασκηνώσεις "Γλάροι"
Powered by active³ CMS - 18/5/2021 8:42:28 μμ